Institut dietologie a výživy

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Odborníci » Mgr. Kristýna Wohlinová

Mgr. Kristýna Wohlinová

Mgr. Kristýna Wohlinová

Jako psycholog pracuje od roku 2015. V té době ukončila sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku a zároveň nastoupila na Psychiatrickou kliniku do atestační přípravy na Klinického psychologa. Přes 8 let se věnovala práci na dětské telefonické lince, kde po ukončení výcviku v Krizové intervenci samostatně pracovala nejprve jako konzultant hovořící s dětmi a dospívajícími a poté jako intervizor směn, kde již pomáhala ostatním konzultantům s jejich profesním rozvojem.

Při studiu na vysoké škole se věnovala kromě motivace žáků na základních školách, také destigmatizačnímu programu pro lidi s duševním onemocněním. V rámci pracovních příležítosti byla součástí příprav konference Psychoanalytické společnosti a v pozdějším ročníku i jejím manažerem.

Díky možnosti pracovat na Psychiatrické klinice při 1. Lékařské fakultě a VFN v Praze se setkala i s problematikou poruch příjmu potravy, které se aktivně věnuje nejen profesně s klienty a pacienty, ale i prostřednictvím doktorandského studia. Předmětem výzkumného šetření je emoční prožívání pacientů s mentální anorexií a bulimií. Ve své dosavadní praxi se dále věnuje psychologickému rozvoji samotných nutričních terapeutů, psychoterapeutické podpoře sportovců, práci s motivací, klientům se syndromem vyhoření, či v těžké životní situaci.

V nutriční poradně FitBee pracuje s klienty, kteří jsou na sebe zvědaví nejen po stránce výživy, ale i po stránce svého prožívání. Především v oblasti psychoterapie a psychologického poradenství. Její konzultace jsou zaměřeny na konkrétní potřeby klienta, na kterých se obvykle domluví na prvním setkání. Její podporu a náhled mohou potřebovat všichni, kdo cítí, že to není jenom o jídle.

Svoje znalosti si rozšiřuje na konferencích, kde i sama aktivně přednáší. Dále se věnuje přednáškové činnosti pro nutriční terapeuty a publikuje v odborných časopisech.

 

Vzdělání

 • Doktorandské studium na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru lékařská psychologie (studuje)
 • Atestační příprava v oboru Klinická psychologie (studuje)
 • Mgr. studium -  Pražská vysoká škola psychosociálních studií, jednooborová psychologie
 • Gymnázium Žamberk

Vybrané kongresové aktivity s vlastní aktivní účastní

 • XII. ročník Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě: poznání, emoce a sebe-přijetí. Kognitivní remediace a CREST - nové manuály a první zkušenosti
 • 14. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí. Komunikace s dětskými pacienty s poruchami příjmu potravy a možnosti léčby
 • 18. česko slovenský psychiatrický sjezd. Implementace nového manuálu crest (nácvik kognitivních a emočních dovedností) ve skupině pacientů s poruchami příjmu potravy
 • XI. ročník Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě. Denní stacinoář pro poruchy příjmu potravy a možnosti léčby

Certifikované kurzy a výcviky

 • CRT (Kognitive remediation and emotion skills training) London, Maudsley
 • Výcvik v RORschachově metodě
 • Akreditovaný kurz Práce s traumatem, Remedium
 • Docházení na skupinovou supervizi – stále aktuální
 • Docházení na skupinovou supervizi v TKI
 • Akreditovaný kurz Motivační rozhovory, Linka bezpečí
 • Výcvik v řešení konfliktů
 • Výcvik v Daseinsanalytickém výkladu snů (110 hodin)
 • 5 letý akreditovaný sebezkušenostní komunitně skupinový terapeutický Daseinsanalytický výcvik, 550 hodin
 • Akreditovaný kvalifikační kurz psycholog ve zdravotnictví
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci 150 hodin, kvalifikační kurz akreditovaný MPSV