Institut dietologie a výživy

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Odborníci » PhDr. Marta Boučková

PhDr. Marta Boučková

PhDr. Marta BOUČKOVÁ

Vystudovala FF UK v Praze, obor psychologie.

Od roku 1994 provozuje soukromou praxi (První Pražská Partnerská Poradna) a od roku 2002 je předsedou představenstva Evropského kariérního institutu – EKI, z. s..

Specializuje se na aplikovanou poradenskou psychologii. Její psychologický přístup vychází z kognitivně behaviorální psychologie.

Ve své privátní praxi pracuje s klienty, kteří se zaměřují na vlastní osobnostní rozvoj, ale současně pomáhá i klientům, kteří řeší své krize osobní, partnerské či manželské.

Jako specialista na bilanční diagnostiku dlouhodobě spolupracuje s firmami z pozice  externího poradce pro oblast mezilidských  vztahů, ladění týmu i pro oblast individuálního osobnostního rozvoje a cíleného řízení profesní kariéry.

V posledních letech velká část jejích odborných aktivit směřuje do oblasti individuální práce se stresem, na kterou často úzce navazuje i nutnost konkrétní aplikace ladění optimálního životního stylu směřujícího k harmonizaci těla a psychiky v kontextu každodenních povinností.

Často přispívá do časopisů (Moje psychologie, Kondice, Marianne, ELLE, Playboy, Puls, Glanc, Vlasta, Můj příběh, Ona Dnes, Maminka, Betynka, Nedělní Blesk), spolupracuje s Českou televizí na pořadu 13. komnata, byla pravidelným hostem v pořadu Sama doma, v Českém rozhlase 2 spolupřipravuje pondělní „Poradnu“.

Je autorkou knihy „Když se hubnout nedaří aneb 12 příběhů těch, kterým pomohla rada psychologa“.

e-mail: marta.bouckova@martabouckova.cz

www.martabouckova.cz

 

Psychoterapeutické výcviky a dlouhodobé kurzy:

Výcvikový seminář v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha)

Trénink mediátorů (České centrum pro prevenci a řešení konfliktů ve spolupráci s Mediation And Conflict Management Services Of St. Louis)

Nástavbový seminář zaměřený na racionálně emotivní terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)

Nástavbový seminář zaměřený na rodinnou behaviorální terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)

Kurz v psychoterapii psychogenních poruch příjmu potravy (SVATAB Společnost pro výzkum a terapii anorexie a bulimie Praha)

Výcvik v terapiích rodinných systémů (Institut rodinné terapie Praha)

Kurz v konverzační a kooperativní hypnoterapii (Seminář pro hypnoterapii Brno)

Výcvik v psychoterapii a poradenství zaměřené na osobu - Rogersovský přístup (INOPP Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na osobu Praha)

Kurz kognitivně behaviorální terapie (Česká společnost kognitivně behaviorální terapie)

Kurz pro certifikované školitele kurzů Asociace sociálního poradenství

Akreditovaný vzdělávací program Dopravní psychologie,VŠAP (Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. v Praze)

 

Další semináře a kurzy:

Výcvikový seminář v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha)

Trénink mediátorů  (České centrum pro prevenci a řešení konfliktů ve spolupráci s Mediation And Conflict Management Services Of St. Louis)

Nástavbový seminář zaměřený na racionálně emotivní terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)

Nástavbový seminář zaměřený na rodinnou behaviorální terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)

Kurz v psychoterapii psychogenních poruch příjmu potravy (SVATAB Společnost pro výzkum a terapii anorexie a bulimie Praha)

Kurz „Hand test v klinické a poradenské praxi“ (Institut psychologických služeb Olomouc)

 

Publikace:

Boučková,M.,Křížková,J.: Když se hubnout nedaří aneb 12 příběhů těch, kterým pomohla rada psychologa. Evropský kariérní institut s.r.o., Praha 2013

Boučková,M.,Horáková,B.:Psychologické minimum pro personalistu. Evropský kariérní institut, Praha 2007

Boučková,M.: Láska hory přenáší aneb když se chce, všechno jde. o.s.Variace, Brno 2005

 

Členství v odborných organizacích a veřejně právních institucích:

Česká společnost kognitivně behaviorální terapie (ČSKBT)

Asociace Českomoravská psychologická společnost

Asociace manželských a rodinných poradců ČR

Asociace bilanční diagnostiky, o.s. 

Poradní sbor Déčkolegia České televize