Institut dietologie a výživy

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Odborníci » RNDr. Pavel Suchánek

RNDr. Pavel Suchánek

Autor či spoluautor více než 50 odborných sdělení, několika publikací, několika kapitol ve 4 odborných monografiích. Odborné příspěvky jsou pravidelně přijímané jako přednášky na tuzemských i zahraničních odborných konferencích. Spolupráce na několika mezinárodních projektech.

Pracovní zkušenosti

Dosavadní výzkumná činnost:

Od roku 2000: Výzkumný a vývojový pracovník. Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy (LVA), IKEM, Praha. Pracovní zaměření jsou sledování, modelování a provádění dietně-fyzických intervenčních studií se zaměřením na obézní pacienty, pacienty s hypertenzí, diabetem 2. typu apod.

10/1998 – 1/2000: Vedoucí mikrobiologické kontroly, Sevac a.s. Kostelec nad Č. lesy

6/1997 – 12/1997: Výzkumný pracovník, Ústav hematologie a krevní transfúze Praha

1996 -1997: Laboratorní asistent, Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy, Státní zdravotní ústav Praha

 

Výuková činnost:

2009 – dosud: Vysokoškolský pedagog Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vyučuje předmět Racionální výživa u bakalářského oboru Nutriční terapeut, člen zkušební komise v rámci bakalářských státních závěrečných zkoušek, vedoucí více než 5 obhájených bakalářských prací oboru Nutriční terapeut, Antropologie člověka aj.

Vzdělání

  • RNDr., státní zkouška z oboru Klinická biologie - Problematika obezity, fyzické aktivity a výživy

  • Mgr., státní zkouška z: Obecná biologie a biochemie. Obhájená magisterská práce: Genotyování virové hepatitidy C. Jihočeská Univerzita České Budějovice, Biologická fakulta: Specializace molekulární biologie, biochemie

  • Bc., státní zkouška z: Obecná biologie, zoologie, aplikovaná ekologie. Jihočeská Univerzita České Budějovice, Biologická fakulta: Specializace molekulární biologie, biochemie

Členství v odborných společnostech

  • Člen České společnosti pro aterosklerózu, Evropské společnosti pro aterosklerózu, International Expert Meeting

  • 2009: obdržení 3. ceny České aterosklerotické společnosti za publikaci nejlepší původní práce

  • Spoluřešitel na dalších 5 IGA grantech Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství

  • Hlavní řešitel IGA grantů Ministerstva zdravotnictví s těmito názvy:

Účinnost dietní a pohybové intervence na kardiovaskulární riziko u centrálně obézních žen v závislosti na kandidátních genech obezity

Vliv rozdílné intenzity fyzické zátěže na parametry lipidového metabolizmu a inzulínové rezistence a jejich ovlivnění I/D polymorfismem v genu pro angiotezin konvertující enzym

Členství v jiných organizacích se zaměřením na zdravý životní styl

Od 2009 – dosud: Člen občanského sdružení Výživa dětí o.s.

Od 2002 – dosud: Člen Fóra zdravé výživy o.s.

Od 10/2011: Člen představenstva České komory fitness o.s.