Institut dietologie a výživy

Přeskočit navigaci

 • Kurzy probíhají v klidném prostředí uprostřed lesů na Vysočině.

 • Analýza složení těla
  InBody řady 230, 770 a S10

  Špičkové, profesionální přístroje určené k diagnostice a analýze složení těla.

 • Přednášková
  činnost

  Náš tým se aktivně účastní odborných konferencí a přednáší i pro širokou veřejnost.

 • Staňte se "Poradcem pro výživu"

  Absolvent akreditovaného kurzu MŠMT získá diplom o absolvování kurzu.

FILOZOFIE Institutu dietologie a výživy

Institut dietologie a výživy (IDV) byl založen odborníky na výživu s mnohaletými zkušenostmi v oblasti výchovy ke zdraví a výživy. Zaměřujeme se zejména na vzdělávání, např. prostřednictvím akreditovaných kurzů "Poradce pro výživu" atd.

Všechny velké civilizace starověku přikládali stravě a jejímu složení velký význam, zejména  pro její pozitivní vliv na ochranu a podporu zdraví. Už ve spisech Hippokrata, Galena a jiných dávných lékařských záznamech z celého světa je dostatek odkazů o stravě, důležitosti kvality a kvantity příjmu potravy, pro udržení dobrého zdravotního stavu nebo jako „lék“ na nemoci.

Bohužel současné statistiky o zdraví a tělesné hmotnosti naší populace prokazují jasné zhoršení složení a kvality každodenní stravy a přijetí nesprávné výživy jako normy. Příčinou je mimo jiné i nedostatečná výchova, vzdělání a v neposlední řadě také samotný zájem o svou zdravější výživu nejen mezi běžnou populací, ale i mezi některými odborníky. Do popředí zájmu se dostávají nevědecké, velmi pochybné teorie a výživové programy, kterým je bohužel nasloucháno daleko ochotněji, než poznatkům vědecky ověřeným a mnoha lety praxe prověřeným.

Institut dietologie a výživy založili odborníci a spolupracuje také pouze s odborníky v dané oblasti, kteří se snaží o vytvoření široké platformy pro informování veřejnosti o poznatcích z oblasti výživy a zdravého životního stylu a tyto vědecké poznatky předávat jednoduchou a přitom pravdivou formou široké veřejnosti, případně osobám intenzivněji se zabývajícím zdravým životním stylem.

Hlavním cílem IDV je tedy přispět k rozvoji i vzdělávání o zdravé výživě a životním stylu pomocí speciálních kurzů (např. akreditovaný kurz MŠMT "Poradce pro výživu" v Resortu Svatá Kateřina), seminářů (např. projekt "Jezte hlavou"), účastech na akcích pro širokou veřejnost a tím podporovat veřejné zdraví a zvyšovat úroveň i povědomí o důležitosti výživy v co nejširším okruhu obyvatelstva České republiky.

Odborní garanti:

RNDr. Pavel Suchánek

Mgr. Margarita Iliopulu, DiS.