Institut dietologie a výživy

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Odborníci » Mgr. Jitka Tomešová, DiS.

Mgr. Jitka Tomešová, DiS.

Praxe

2011 – Dosud 
Thomayerova nemocnice v Praha, Interní oddělení 
Klinický nutriční terapeut 
 
2005 – Dosud 
Přednášková a publikační činnost, včetně zahraniční (přehled na vyžádání) 
Vedení soukromých pacientů v oblasti zdravé a sportovní výživy, úpravy tělesné hmotnosti (poruchy příjmu potravy, obezita), výživa dětí 
 
2005 – 2010 
Občanské sdružení Výživa dětí 
Nutriční terapeut pro konzultace v oblasti výživy dětí od 3 do 18 let, přednášková a publikační činnost 
 

Vybrané kongresové aktivity

 • DIETS/EFAD 7th Conference, 7.-9.11.2013, Garda, Italy: Child Nutrition Centre
 • SKVIMP kongres 2013, 7.-9.3.2013, Hradec Králové: Pochybení v praxi I. (přednáška), Malnutrice u obézních pacientů (poster)
 • DIETS/ EFAD 6th Conference, 26.-28.10.2012, Portorož, Slovenia: Nutritional Care - online application
 • IAGG-ER Congress of Clinical Medicine - Geriatric Medicine, 29.-31.8.2012, Praha: Worshop Nutrition Therapy - moderator
 • 10. Nordic Nutrition Conference 2012, 2.-5.6.2012, Reykjavík, Iceland: Malnutrition in obese patients (poster)
 • 5th EFAD/ DIETS Conference, 19.-21.10.2011 Barcelona, Spain: Malnutrition in obese patients
 • Vzdělávací akce pro pediatry, ČLK, 1.10.2011 Praha: Výživa dětí s nadváhou a obezitou (+ seriál pro praktické dětské lékaře po celé ČR, přednáška)
 • Vzdělávací akce pro zdravotní sestry, OSVD, 6/2006-12/2008, celá ČR: Zdravá výživa v dětském věku 

Vybraná publikační činnost

 • Poledne, R., Piťha, J.: Zdravá výživa pro každý den. Grada Publishing, Praha 2009. ISBN 978-80-247-2488-1
 • Valášková, M. a kol.: Bababook. Computer Press, Brno 2007. ISBN 978-80-251-1819-1
 • OSVD: Výživa dětí v prevenci a léčbě nadváhy a obezity u dětí (skripta pro SZP, spoluautor, 2008)
 • OSVD: Zdravá výživa v dětském věku (autor, skripta pro SZP, 2006) 

Ocenění

The DIETS2 Student Poster Award 2011, Barcelona, Spain 

 

Vzdělání

2011-2014 (Mgr.)
Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověka, obor Biomedicínská antropologie 
Téma diplomové práce: „Růst dětí po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk“, školitel Doc. RNDr. Petr Sedlak, PhD., konzultant RNDr. Daniela Zemková, CSc. 
 
2008-2011 (Bc.) 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Všeobecná biologie 
Téma bakalářské práce: „Buněčná a molekulární stavba bílé tukové tkáně“, vedoucí práce Doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc. 
Ukončeno s červeným diplomem 
 
2002-2005 (DiS.) 
Vyšší zdravotnická škola 5. května 41, Praha 4, Diplomovaný nutriční terapeut 
Ukončeno s červeným diplomem 
 
1995-1999 
Gymnázium Trutnov – humanitní vědy 
Maturita s vyznamenáním